Důsledky předsudků a stereotypního uvažování

Pokud máme vůči někomu pozitivní předsudek, budeme se k němu chovat hezky a jednat spíš v jeho prospěch. Když si náš názor opravíme na základě nějaké negativní zkušenosti, asi už tak vstřícní nebudeme, budeme i zklamaní, ale za to už předsudek nemůže.

Větší problém je samozřejmě s negativními předsudky, stereotypy a zjednodušujícími nálepkami. K čemu to může vést?

  • Konkrétního člověka vidíme skrze předsudek, stereotyp nebo nálepku zjednodušeně, typicky si všímáme si jen toho, co nám předsudek napovídá. Osobnost člověka je přitom plastická a bohatá.
  • Velmi rychle člověka na základě předsudku v hlavě odsoudíme, zaujmeme vůči němu negativní postoj a podle toho se k němu chováme.
  • Lidé, kteří jsou terčem předsudků, pak mají horší pozici ve společnosti: hůře hledají práci, bývají osamělí, stávají se terčem šikany a agrese.
  • Podobně jsou pak vnímány skrze předsudky, nálepky a stereotypy celé skupiny lidí.
  • Mezi onálepkovanými vzniká nevraživost, někdy až nenávist, která může snadno přerůst v agresi.

Důsledky předsudků můžete zjistit z příběhů a zkušeností konkrétních lidí: