Definice pojmů


Definic pojmů kolem předsudků a stereotypů najdeme všude hodně. Z našich diskuzí vyplynulo, že tomu rozumíme občas trochu jinak, proto jsme se pokusili napsat definice vlastní. Pokud k nim máte připomínky, napište je do komentáře. 🙂

Co je předsudek?


Předsudek je jakýsi mentální program, který máme v hlavě, nebo také soubor tvrzení, o kterých věříme, že jsou pravdivá, že tak to prostě je, který za nás automaticky, rychle a bez kritického zamyšlení hodnotí, posuzuje a soudí, iniciuje emoce a aktivuje jednání vůči nějakému člověku, skupině lidí, situaci, místu, ale i vůči nám samým na základě zobecněných a nezpochybněných předchozích zkušeností, zážitků, sdělení a hodnocení jiných lidí.

Předsudky, se kterými se běžně setkáváme, najdete v naší Encyklopedii předsudků.

Co je sociální stereotyp?


Sociální stereotyp je nějaký soubor představ, mentálních obrázků o nějak vymezené skupině lidí, který ovlivňuje naše vnímání, hodnocení a postoje vůči této skupině. Ze stereotypů tedy vyplývají naše předsudky vůči lidem z této skupiny, nehodnotíme člověka na základě konkrétní zkušenosti s ním, ale na základě jeho příslušnosti k jeho sociální skupině. Stereotypy přejímáme typicky opět nekriticky, od dalších lidí, z médií apod.

Jak zjistíte, tak i naše encyklopedie je členěná podle skupin lidí, ke kterým se předsudky vztahují.

Co je nálepka?

Nálepka je obvykle hanlivé označení nějakého člověka nebo skupiny lidí, která vedle zjednodušující identifikace nese i hodnocení, typicky negativní. Nálepkování zjednodušuje lidem, kteří ho používají, vnímání složitého světa, z mnoha různých lidí s různými názory, postoji a chováním udělá jednolitou masu, vůči které je možné se snadno vymezit. Obvykle polarizuje společnost a nutí lidi, aby se přidali na jednu, nebo na druhou stranu, více stran obvykle v mysli nálepkujících neexistuje.

Př.: V rámci migrační krize jste tak buď sluníčkáři nebo xenofobové, v postoji k Evropské unii buď eurofilové nebo euroskeptici. Mezi známé nálepky patří také pražská kavárna, hloupí novináři, živnostníci-paraziti a mnoho dalších.