Příčiny

Předsudky a stereotypy vznikají na základě předchozích zkušeností, zážitků nebo tvrzení a hodnocení jiných lidí, které jsme zobecnili a přijali za vlastní.

Jak předsudky a stereotypy vznikají...

Předsudky

Předsudek je jakýsi mentální program, který za nás automaticky, rychle a bez kritického zamyšlení hodnotí, posuzuje a soudí nějakého člověka či skupinu lidí.

Co jsou předsudky zač...

Důsledky

Hodnocení na základě stereotypů a předsudků bývá často negativní, vzbuzuje stejně laděné emoce, které pak ovlivňují naše chování vůči konkrétním lidem.

K čemu to může vést...