Tlustí

Co si lidé myslí o tlustých jedincích?

 • jsou líní
 • mají slabou vůli
 • nemají chuť na sex
 • jsou slaboši, kteří si nedokážou odepřít jídlo

Zkušenosti a důsledky

K čemu takové přemýšlení a posuzování může až vést?

Dříve byla silná postava známkou dostatku, blahobytu a bohatství. Současný svět ovšem vidí ideál ve štíhlosti, zejména u žen. Na obézní je mnohdy proto pohlíženo skrze prsty. Obezita je jedním z jevů, ke kterým dokáže být společnost velmi krutá a jen neochotně jej odpouští. Obézní jedinci se každý den stávají obětí diskriminace, ať už vědomé, podvědomé, skryté či zcela veřejné.

Velice negativně je nadváha vnímána u žen. Hraje velkou roli při hledání práce. Silnější ženy jsou v nevýhodě v pracovních pozicích, jako je například asistentka či sekretářka. „S těmito pozicemi je totiž stále spojována představa hezké a pokud možno atraktivní ženy,“ říká psycholog Tomáš Vašek. Obézní lidé tak dosahují menších úspěchů v zaměstnání, a mají proto nižší příjmy.

Diskriminací kvůli nadváze netrpí jen obézní lidé samotní, ale i jejich partneři a přátelé.

Víte, že

 • obézních je až dvacet procent populace?
 • v Británii je obézní každá čtvrtá žena a každý pátý muž?
 • neexistuje žádný spolehlivý způsob jak odlišit větší či menší míru dědičnosti na obezitu od míry přejídání, které je v Česku velmi rozšířené?
 • obézních lidí je na světě více než podvyživených?
 • počet obézních mužů se od roku 1975 do roku 2014 ztrojnásobil? Obézních žen je pak dvakrát tolik.
 • nejhůře jsou na tom ve Spojených státech a Číně? Obézních Číňanů je přitom více než Američanů – přes 43 milionů.
 • lidé s nadváhou častěji trpí depresí, frustrací, pocity úzkosti i nízkým sebevědomím?
 • Bible považovala obžerství neboli nestřídmost za jeden ze sedmi smrtelných hříchů?
 • za zdravou váhu je považováno BMI mezi osmnácti a čtyřiadvaceti? Lidé s hodnotou BMI vyšší než pětadvacet mají nadváhu a lidé s BMI vyšším než třicet jsou klasifikováni jako obézní.

Agregace – chcete vědět víc?

Tělo a mysl jsou vždy spojeny a obezita tak představuje ve většině případů psychosomatický problém. Jako nejčastější důvody obezity jsou uváděny genetické (metabolismus) příčiny, hormonální příčiny, špatné stravovací návyky a příčiny psychické.

Vtipy o tlustých lidech patří ke společensky tolerovaným, spousta filmových a seriálových postav s nadváhou je reprezentovaná jako osoby nepořádné, líné nebo alespoň směšné a hloupé.

Předsudky vůči obezitě má i zdravotnický personál. Téměř 60 % praktických lékařů připisuje obezitu na vrub nedostatečně silné vůli a třetina považuje obézní lidi za líné.

Mnoho poznatků o obezitě získala z výsledků Studie Imperial College, ve které vědci porovnávali index tělesné hmotnosti u 20 milionů lidí na celé planetě za posledních 40 let.