Jedináčci

Zdroj: Tereza Bušová

Co si lidé myslí o jedináčcích?

  • jsou rozmazlení
  • jsou sobečtí
  • jsou sebestřední
  • jsou nespolečenští
  • všude byli, všechno znají a od všeho mají klíče

 Víte, že

  • prvorození a jedináčci jdou častěji na vysokou školu? Nebývají inteligentnější, ale lépe se učí. Více se identifikují s rodiči.
  • problematice sourozeneckých pozic se jako první věnoval Alfred Adler? Nezpracoval je však systematicky. Podrobněji popsal pouze situaci sourozence nejstaršího, druhého nejstaršího, nejmladšího, jedináčka a pak též bratra sester.
  • je-li věkový odstup mezi sourozenci šest a více let, nedochází ke vztahové konkurenci? Oba sourozenci se stávají tzv. kvazijedináčky.
  • prvorození mohou mít podobné rysy jako jedináčci a obzvláště co se perfekcionismu týče bývají postižení mnohem více než jedináčci?