Autisté

Co si lidé myslí o autistech?

Zdroj: Jakub Hlaváč

  • mají problémové chování
  • nemluví
  • jsou nesamostatní

Zkušenosti a důsledky

K čemu takové přemýšlení a posuzování může až vést?

Autismus je forma psychického postižení, která je vrozená, a jedná se o jednu z poruch autistického spektra. Autisté mívají stereotypní vzorce chování a často obtížně komunikují, proto se stává, že mohou trpět až sociální fóbií. Porucha se objevuje do třetího roku věku, vyskytuje se asi u půl až jednoho procenta populace a postihuje čtyřikrát častěji chlapce než dívky. Nejsou zatím známy důvody, proč se toto postižení objevuje. Porucha je však u každého jedince jinak silná, jemnější formy autismu ani nemusejí být objeveny.

Pokud autista trpí lehčí formou postižení a dokáže být samostatný, mívá často problém se sháněním práce. Autisté mívají špatnou krátkodobou paměť a mají problémy s řešením více úkolů najednou. Jejich dlouhodobá paměť ale bývá lepší než u zdravých lidí. Proto jsou zdatní například v programování, výrobě webových stránek, kreslení či manuálním opravování.

 

Víte, že

  • všeobecné povědomí o autismu rozšířil film Rain Man režiséra Barryho Levinsona? Snímek o autistovi s geniální pamětí, kterého ztvárnil Dustin Hoffman, získal čtyři Oscary.
  • v Česku existuje projekt Autismus v práci? České pobočka firmy SAP díky němu zaměstnala několik autistů v běžných pracovních pozicích.
  • autistický umělec Stephen Wiltshire si dokáže za dvacet minut letu nad městem přesně zapamatovat i detaily budov, které potom kreslí? Naposledy na šestimetrový papír přenesl město New York.